PRINCIPIILE DETECTIVULUI

detectivi particulari

"Fiecare zi de munca, o implicatie operativa, un caz, un om, un destin, o situatie de responsabilitate, miza si risc. Am plecat fara datorii morale sau materiale fata de cineva, lasand in urma o linie de munca redutabila, o experienta demonstrata si validata public ... am trait adevarat si real fara iluzii, inconjurat de admiratie, invidie, iubire si ura ... omul mi-a dat prilejul de a-l cunoaste in tot ce are el mai abject si mai sublim, am trait din plin succesul si gloria, am gustat amarul infrangerilor, am mentalitate de invingator, de justitiar, am sete de Dreptate si Adevar." - detectivul

Principiile detectivului particular

- detectivul particular respecta si promoveaza principiile eticii si justitiei sociale;
- detectivul particular foloseste la maximum calitatile umane si cunostintele profesionale pentru investigarea si solutionarea cazurilor preluate;
- detectivul particular respecta intimitatea, confidentialitatea si utilizarea responsabila a informatiilor obtinute in actul exercitarii profesiei;
- detectivul particular respecta comunitatea, drepturile, libertatile omului si demnitatea acestuia;
- detectivul particular consiliaza clientul pentru ca acesta sa devina constient de toate riscurile si consecintele posibile ale actiunii solicitate;
- detectivul particular se implica activ si in acelasi timp implica clientul in constientizarea intereselor sale, pentru asigurarea succesului actiunii;
- detectivul particular asigura confidentialitatea informatiilor obtinute pe parcursul investigatiei

24 de ore de activitate
Activitatea de detectiv este O PROFESIE, O STIINTA, O ARTA


PROFESIE – deoarece se fundamenteaza pe o nevoie sociala avand un cadru legislativ bine conturat.

STIINTA – deoarece dispune de principii si concepte operationale, de idei fundamentale in decursul a peste un secol de existenta.

ARTA– nedispunand de tipare, sabloane, ea solicita in permanenta calitati personale – fizice si intelectuale, aptitudini aparte, talentul de a actiona intr-o mare diversitate de situatii.

Art. 4 (1). Activitatea de detectiv particular poate fi desfăşurată numai de persoanele care sunt atestate profesional de catre Directia Generala de Politie.

Drepturile detectivului particular

Art 11:

(1) În exercitarea profesiei detectivul particular are dreptul să efectueze investigaţii în legatură cu persoanele, bunurile, faptele, datele şi imprejurările care fac obiectul acestei activităţi, cu respectarea strictă a drepturilor si libertăţilor cetăţenilor, precum si a dispoziţiilor legale.
(2) În efectuarea investigaţiei detectivul particular poate solicita persoanelor fizice sau autorităţilor publice informaţii care, potrivit legii, nu sunt clasificate şi nu aduc atingere dreptului la viaţa intimă, familială şi privată ori altor drepturi şi libertăţi fundamentale ale persoanei vizate.
(3) In exercitatarea profesiei, detectivul particular are dreptul sa efectueze investigatii si supravegheri prin observare directa, fotografiere, inregistrare audio-video si sa solicite din arhivele si evidentele unor institutii publice date, care potrivit legii, nu sunt clasificate si nu aduc atingere dreptului la viata intima, familiala ori privata sau altor drepturi si libertati fundamentale ale persoanei.


Obligatiile detectivului particular:

Legea 329/2003 Art. 12
Detectivul particular are următoarele obligaţii:
(1) să manifeste probitate şi conştiinciozitate profesională, scopul activităţii sale fiind aflarea adevărului în cauza pentru care a fost angajat;
(2) să foloseasca metode şi mijloace de investigare prin care să nu aducă atingere normelor de drept ori drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Din Legea 329/2003
Informatiile obtinute in urma activitatiilor desfasurate de detectivul particular sunt destinate exclusiv clientului acestuia, insa ele mai pot fi comunicate la cerere de catre o instanta de judecata daca acestea sunt utile pentru aflarea adevarului in cauze penale.

(1) Detectivul particular este obligat sa păstreze secretul profesional asupra datelor si informaţiilor obţinute.
(2) Datele şi informaţiile prevăzute la alin. (1) pot fi comunicate, la cerere, in condiţiile legii, numai instanţelor judecătoreşti şi Ministerului Public, dacă acestea sunt utile pentru aflarea adevărului în cauzele penale.
(3) In activitatea desfasurata, detectivul particular se supune legii.
(1) c. să comunice datele şi informaţiile solicitate de procuror sau de instanţa de judecată, pentru soluţionarea unor cauze penale;
(3) să păstreze, chiar şi după încetarea calităţii de detectiv particular, secretul profesional cu privire la actiunile, faptele, datele şi împrejurările despre care a luat cunoştintă în timpul desfăşurării activităţii, cu excepţia cazurilor expres prevăzute de lege;
(4) să nu uzeze de calitatea de detectiv particular decât în interesul serviciului.

"Arta este un semn de întrebare în minţile celor care vor să ştie ce se întâmplă." – Aaron Hovard
"Nu fata lumii este cea pe care-o vad, ci partea nevazuta." – detectivul
"Nu vad cu ochii vederii fizice, ci cu ochii launtruci, ai unei facultati vizionare in felul ei, caci patrunde acolo unde ochii lumii n-au patrundere." – detectivul